Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

BackLightNotification για το Galaxy

Το φως το αληθινό 

Το BackLightNotification μετατρέπει τα πλήκτρα αφής του Galaxy σε λεντάκια ειδοποίησης. Τόσο απλά!

Σύμφωνα με τον προγραμματιστή η επίδραση στην μπαταρία είναι μικρή, 96 vs 82 ώρες με διαρκώς αναμμένο το λεντάκι. Η εγκατάσταση γίνεται μέσω φλασαρίσματος από recovery και δεν δουλεύει σε froyo rom για τώρα. Όσοι θέλουν να ξέρουν αν έχουν αναπάντητη, μήνυμα, κτλ χωρίς να ανάβουν την οθόνη τους και δεν φοβούνται τα φλασαρίσματα ας διαβούν.

Διαβάστε καλά το thread στο xda για λεπτομέρειες.