Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Visual Task Switcher

Άλλη μια εφαρμογή που πρέπει να έχετε είναι το Visual Task Switcher
Τα λόγια είναι φτώχεια, απλά δείτε τη φωτογραφία για να καταλάβετε.

Για γρήγορο κατέβασμα
Η πρότασή μου είναι να πάτε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να ορίσετε σαν default πλήκτρο εκκίνησης το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού search γιατί από μόνο του έχει το home και αυτό το κουμπί προτιμώ να με πηγαίνει στην επιφάνεια εργασίας και δεν θέλω να το αλλάξω αυτό.
Tip: Άμα κρατήσετε παρατεταμένα ένα thumbnail τότε μπορείτε να σταματήσετε αυτή τη διεργασία, δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν task manager σε μια ώρα ανάγκης.